Tag op Bezorgersportaal

Vernieuwd bezorgersportaal

Vandaag is het nieuwe bezorgerportaal van Spread-IT gelanceerd. Bezorgers kunnen via dit portaal alle relevante informatie tbv de bezorging gemakkelijk inzien. 

De bezorgbon, stratenlijst of klachten kunnen eenvoudig worden ingezien. Ook de vakantie kan via het portaal worden doorgegeven, wat een aanzienlijke besparing in kosten en tijd oplevert.