038-4671580info@spread-it.nl

Voiceresponse

Herkenning op basis van spraak

Voiceresponse is een geavanceerde techniek die gesproken tekst herkent en vertaald naar geschreven tekst. Zo kunt u bijvoorbeeld een telefoonlijn gebruiken om klachten van lezers te verzamelen.

Dankzij de IVR module zijn onze kosten voor klachtafhandeling sterk gedaald.

Om tot een efficiëntere afhandeling van klachten te komen is de Hosted IVR service:Spread-IT(Inbound/Outbound) ontwikkeld, die rechtstreeks is gekoppeld aan de SaaS(klachten)service Spread-IT.

Met behulp van (aan te passen) scripts is het mogelijk om automatisch bezorgklachten te registreren. Ook is het optioneel mogelijk uit te bellen naar klagers met herhaalklachten van de bezorging. Met behulp van het IVR menu worden vragen gesteld over de bezorging.

De antwoorden komen binnen met behulp van DTMF tonen van de telefoon. De resultaten worden weggeschreven in de online SQL-server database van Spread-IT en zijn daardoor direct voor alle geautoriseerde gebruikers in de keten in te zien.

Vraag naar de mogelijkheden

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Spread-IT u biedt?
Bel 038-4671580
Mail info@spread-it.nl