038-4671580info@spread-it.nl

Boekhoudkoppelingen

De klanten van Spread-IT werken met verschillende boekhoudpakketten. En Spread-IT wil met deze pakketten kunnen koppelen waardoor de financiële gegevens direct doorgegeven kunnen worden.

De opdracht

Je gaat onderzoek doen of er binnen de verschillende boekhoudpakketten iets generieke op te zetten is zodat we met één onderhoudsfunctie kunnen werken.

Je maakt een onderhoudspagina waarbij de klant de desbetreffende koppeling kan kiezen en vervolgens de noodzakelijke parameters kan instellen.

Voor de backend maak je de communicatie mogelijk naar het aangesloten boekhoudpakket. Hoe deze koppeling voor dit specifieke pakket moet werken is afhankelijk voor het te koppelen pakket.

Ontwikkeling

De functionaliteit dient ontwikkeld te worden in:

  • Frontend: Angular 14
  • Backend .NET Framework 4.8, .NET Core 3.1 en .NET 6