038-4671580info@spread-it.nl

Telefoongesprekken automatisch afhandelen met Spraakassistent

Binnen het telefonieplatform van Spread-IT (VoIPMeister) willen we het mogelijk maken dat telefoongesprekken automatisch afgehandeld kunnen worden via Speak to Text. Iemand belt naar een telefoonnummer en vervolgens handelt de spraakassistent het gesprek af.

De spraakassistent moet een normaal telefoongesprek kunnen voeren en o.b.v. het gesprek bepaalde acties kunnen uitvoeren.

Een voorbeeldscenario is:

Spraakassistent: Wat is uw postcode?
Beller: Mijn postcode is 8013NE
Spraakassistent: Wat is uw huisnummer?
Beller: 8A
Spraakassistent: Klopt het dat u aan de Wilhelm Röntgenstraat 8a in Zwolle woont?
Beller: Ja
Spraakassistent: Wat is uw bezorgklacht?
Beller: Ik heb de krant niet ontvangen.
Spraakassistent: Ik heb voor u een klacht aangemaakt en dit doorgegeven aan de desbetreffende uitgever. Bedankt voor het gesprek.

De opdracht

Er dient onderzoek gedaan te worden naar de mogelijkheden m.b.t. Speak to Text en het interactief opzetten van een telefoongesprek. De herkenning moet in ieder geval in het Nederlands reageren. Vervolgens moet het gesprek verwerkt kunnen worden in een andere applicatie, bijv. Spread-IT.

De opzet dient generiek te zijn zodat de spraakassistent op verschillende manieren ingezet kan worden.

De spraakassistent moet via API’s kunnen communiceren met een extern pakket waar de beschikbaar informatie staat. Denk hierbij aan bijv. het verspreidgebied van een krant of een agenda met beschikbare dagen en tijden.

Uitbreiding

Om de functionaliteit nog beter te laten werken zijn er uitbreidingsmogelijkheden:

  • Zelflerend en oplossend maken van de spraakassistent
  • Spraak omzetten naar tekst zodat het als email verstuurd kan worden
  • Bij geen goeie herkenning uiteindelijk doorverwijzen naar een echt persoon of een afhandelingsvoicemail

Ontwikkeling

De functionaliteit dient ontwikkeld te worden in:

  • Frontend: Angular 14
  • Backend: .NET 6