Automatische facturering op grond van aantal verspreide folders. De opmaak van facturen kan worden gerealiseerd met behulp van opmaak in Crystal Reports.

 facturering