spread-it-doos
Spread-IT is de online verspreidingsoftware voor uitgevers of verspreiders van geadresseerd en/of ongeadresseerd drukwerk van o.a : (huis-aan-huis)bladen, abonnements-kranten, gratis dagbladen, periodieken, folders, bulk mail en transactiepost.

Spread-IT ondersteunt u in het verspreiden van genoemd drukwerk vanaf de uitgever tot op de deurmat. Het unieke aan Spread-IT is, dat alle informatie van de “Supply Chain” van Uitgever tot Klant, voor iedere discipline en op elke gewenste plek online beschikbaar is , waardoor er een optimaal rendement en hogekwaliteitseisen gerealiseerd kunnen worden.

 

Missie

Voor en uitgevers en verspreiders van geadresseerd en ongeadresseerd drukwerk, die voor het beheren van hun bedrijfsprocessen kwaliteitsverbetering nastreven, door voor een geïntegreerde online oplossing te kiezen, biedt de SaaS oplossing Spread-IT u de beste service in het aanmaken en verwerken van uw verspreidorders met bijbehorende workflow.

Met de doordachte opzet van modules en de deskundigheid van onze medewerkers, biedt Spread-IT aan toonaangevende mediabedrijven en verspreidorganisaties totale rendementsverbetering, door sneller en efficiënter te werken zodat er blijvend concurrentievoordeel en resultaat geboekt kan worden.

 

Van uitgever tot op de deurmat

ProcesverloopSpread-IT ondersteunt u in het verspreiden van genoemd drukwerk vanaf de
uitgever tot op de deurmat. Het unieke aan Spread-IT is, dat alle informatie  van de “Supply Chain” van Uitgever tot Klant, voor iedere discipline en op elke gewenste plek online beschikbaar is , waardoor er een optimaal rendement en hoge kwaliteitseisen gerealiseerd kunnen worden.

Kenmerken van deze online administratie zijn een centraal bezorgersbestand, de mogelijkheid tot het administreren van adressen met behulp van Cendris, de facturering naar de opdrachtgevers en het kunnen combineren van orders ten behoeve van een efficiënt verspreidings- en distributiebeleid. Andere hoofdpunten zijn onder andere de automatische betaling van loon aan bezorgers en de registratie van klachten van de bezorging. De klachten zijn in een oogopslag inzichtelijk doordat Spread-IT gebruikt maakt van Google Maps. Ook voor distributie van Huis-aan-Huisbladen en gratis dagbladen is een speciale module binnen Spread-IT beschikbaar.